Każdy marzy o mieszkaniu lub domu z ogródkiem. Jeśli chcesz spełnić marzenia o własnych czterech kątach, skorzystaj z oferty kredytu mieszkaniowego.

Dlaczego warto?

– bo dla nas każdy klient jest wyjątkowy,

– bo termin spłaty ustalisz indywidualnie,

– bo szybko dostaniesz decyzję kredytową,

– bo marża wynosi jedynie 2,01 p.p. przy wkładzie własnym w inwestycję minimum 30%,

– bo prowizja za udzielenie kredytu to tylko 0,5 %

Kredyt możesz przeznaczyć m.in. na:

– zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym lub wtórnym,

– budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy domu,

– przebudowę budynków lub pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,

– przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności,

– inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Odwiedź jedną z naszych placówek. Sprawdzimy Twoją zdolność kredytową i przygotujemy symulację rat kredytu.

Szczegóły promocji dostępne w regulaminie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, wypłaconego jednorazowo przez Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie, wynosi 9,6048 %, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 256 700,00  zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi 554 205,83 zł, okres obowiązywania umowy 302 miesiące, oprocentowanie zmienne 9,13 % w skali roku, wyliczone jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ogłaszana na dwa dni robocze przed pierwszym dniem danego kwartału kalendarzowego)i marży Banku w wysokości 2,13 %. Całkowity koszt kredytu 297 505,83 zł

(w tym: prowizja przygotowawcza 0,5 % kwoty kredytu tj. 1 283,50 zł, odsetki 296 203,33 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-1) – 19,00 zł). Spłata w 302 miesięcznych ratach malejących tj. stała rata kapitałowa i odsetki naliczane za każdy dzień wykorzystania kredytu od faktycznego zadłużenia z tytułu kredytu, począwszy od dnia wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego spłatę włącznie. Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjmuje się, że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. Kredyt wymaga zabezpieczenia w formie hipoteki w wysokości minimum 385 050,00 zł i dostarczenia przez Kredytobiorcę wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ustanowienia hipoteki – 200,00 zł, kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązań. Szczegóły związane z zabezpieczeniem i obliczeniem zdolności kredytowej można uzyskać w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.03.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.