Wniosek w Programie 500+ w naszym Banku

Informujemy, że Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie umożliwia swoim klientom złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+” w bankowości elektronicznej. 

Oznacza to, że osoby posiadające rachunek w naszym Banku z dostępem przez Internet mogą samodzielnie wypełnić i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+”.

Odpowiedni formularz jest dostępny po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej Banku - na dole menu niebieska ikona "500+".

Za złożenie wniosku za pośrednictwem bankowości internetowej Banku nie pobierana jest żadna opłata i nie ma potrzeby instalowania na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania.

rodzina 500plus 2

O Programie 500+

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia). Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Rola Banku

NBS w Działoszynie umożliwi Klientom złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej, w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Złożenie wniosku w oddziale Banku nie będzie możliwe. Wysłany Wniosek Rodzina 500+ można pobrać i samodzielnie zapisać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w systemie bankowości elektronicznej przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku przez klienta oraz załączników i poza potwierdzeniem wysłania wniosku nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Zgłaszanie reklamacji

Reklamacje dotyczące Wniosku „Rodzina 500+” w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

• do Banku – jeżeli dotyczą czynności wykonywanych przez Bank, etapu rejestracji wniosku w serwisie transakcyjnym Banku oraz jego wysłania do systemu emp@tia;

• do Organu właściwego – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do emp@tii i otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku, a następnie do Organu właściwego.

Proces składania wniosku o świadczenie „Rodzina 500+” w Banku

• Składasz Wniosek w bankowości elektronicznej Banku;

• Złożony wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia;

• Wniosek trafi do właściwego organu gminy w miejscu zamieszkania;

• W terminie do 3 miesięcy od dnia poprawnie złożonego wniosku otrzymasz pisemnie decyzję od właściwego organu gminy w miejscu zamieszkania;

• Wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku (w przypadku decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego).