Stanisław Wojciechowski, Premier I Rzeczpospolitej i wybitny spółdzielca powiedział kiedyś: „Starajcie się być zawsze Polakami, i bądźcie dumni z tego, że jesteście Polakami, uczcie się od obcych, ale nie naśladujcie ich niewolniczo, a przede wszystkim nie obniżajcie swojej wartości ”

Słowa te nie straciły na ważności i są nadal aktualne szczególnie po wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i w znacznej mierze wpłynęły na to, że misją Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie jest świadczenie kompleksowych usług finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb klientów detalicznych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, zamieszkujących lub prowadzącym przedsiębiorstwo na terenie działania Banku, jednostek samorządu terytorialnego, jak również podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności. Wychodzimy z założenia , że lokalny pieniądz powinien wspierać rozwój lokalnej społeczności.

Pragniemy, aby Nasz Bank był liczącym się na rynku lokalnym efektywnym Bankiem, prowadzącym działalność o uniwersalnym charakterze, na obszarze wyznaczonym postanowieniami Statutu, który:

  • Będąc podstawowym ogniwem Spółdzielczej Grupy Bankowej, współpracuje z innymi uczestnikami Grupy i korzysta z jej potencjału,
  • Poza działalnością stricte finansową realizuje określone zadania na rzecz lokalnego środowiska, uznawane za ważne społecznie.

Nasza obecność na rynku od ponad stu lat może świadczyć o tym, że jesteśmy dla Państwa godnym zaufania partnerem. Szerokie grono Klientów którzy nam zaufali to dowód na to, iż jesteśmy w stanie sprostać bardzo dużej konkurencji charakterystycznej dla rynku usług bankowych. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy Klient, który choć raz skorzystał z proponowanych przez nas usług pozostał z nami na zawsze.

Zarząd NBS w Działoszynie oświadcza, iż będąc instytucją zaufania publicznego, w swojej działalności kieruje się przepisami prawa, uchwałami samorządu bankowego, normami przewidzianymi w procedurze „Zasady etyki w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie” oraz dobrymi zwyczajami kupieckimi, z uwzględnieniem zasad: profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy.