ROR Standard

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) przeznaczony jest dla osób fizycznych.

Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych posiadacza rachunku.

W ramach otwartego Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego można:

 • dokonywać rozliczeń bezgotówkowych (krajowych i zagranicznych),
 • składać stałe zlecenia, polecenia zapłaty,
 • korzystać z kart płatniczych Visa Electron payWave, Mastercard Debit z funkcją zbliżeniową, które pozwalają na bezprowizyjne wypłaty w naszej sieci bankomatów oraz realizować szybkie płatności
 • korzystać z BIOMETRII
 • korzystać z dodatkowych środków finansowych dzięki kredytowi odnawialnemu,
 • uzyskać dostęp do rachunku za pomocą elektronicznych kanałów dostępu,
 • uzyskać dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło,
 • uzyskać informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS.
 • przy otwarciu rachunku oraz w czasie trwania umowy ustanowić pełnomocnika/-ów do dysponowania rachunkiem.

ROR Aktywny

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) “AKTYWNY” przeznaczony jest dla osób fizycznych.

Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych posiadacza rachunku.

Korzyści z posiadania rachunku:

0,00 zł otwarcie rachunku
0,00 zł prowadzenie rachunku miesięcznie (w przypadku jednorazowego wpływu min. 1.000,00 zł w danym miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym razie 5,00 zł miesięcznie)
0,00 zł opłata za polecenie przelewu w bankowości elektronicznej
0,00 zł opłata miesięczna opłata za obsługę karty debetowej (0,00 zł/m-c w przypadku zrealizowania transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów) w danym okresie rozliczeniowym  na kwotę min. 500 zł każdą kartą, w pozostałych przypadkach 5,00 zł/m-c)

W ramach otwartego Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego można:

 • dokonywać rozliczeń bezgotówkowych (krajowych i zagranicznych),
 • składać stałe zlecenia, polecenia zapłaty,
 • korzystać z kart płatniczych Mastercard Debit z funkcją zbliżeniową, które pozwalają na bezprowizyjne wypłaty w naszej sieci bankomatów oraz realizować szybkie płatności,
 • korzystać z BIOMETRII,
 • korzystać z dodatkowych środków finansowych dzięki kredytowi odnawialnemu,
 • uzyskać dostęp do rachunku za pomocą elektronicznych kanałów dostępu,
 • uzyskać dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło,
 • uzyskać informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS.
 • przy otwarciu rachunku oraz w czasie trwania umowy ustanowić pełnomocnika/-ów do dysponowania rachunkiem.

ROR „Junior Plus”

Rachunek ROR Junior Plus przeznaczony jest dla osób poniżej 26 roku życia.

Korzyści z posiadania rachunku:

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • nieograniczony dostęp do konta, wpłacasz i wypłacasz ile chcesz, samodzielnie dokonujesz przelewów,
 • po uzyskaniu stałych dochodów, możliwość skorzystania z innych produktów bankowych, np. kredytu odnawialnego,
 • dostęp do rachunku poprzez bankowość elektroniczną.

Jak założyć konto Junior Plus?

Weź legitymację lub tymczasowy dowód i przyjdź z rodzicem do najbliższej placówki banku. Jeśli masz 18 lat – wystarczy dowód osobisty.

Formalności zajmą chwilę, wystarczy, że złożysz podpis na kilku dokumentach i po chwili jesteś właścicielem konta!

Rachunek Oszczędnościowy „Skarbonka”

Czy możliwe jest połączenie dostępności i zyskowności ? Teraz już TAK! Rachunek oszczędnościowy „Skarbonka” zawiera to co najlepsze w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym (czyli stały dostęp do posiadanych środków) i lokacie terminowej (atrakcyjność oprocentowania).

Połączenie funkcji tradycyjnego rachunku z walorami lokaty terminowej nastąpiło po to by umożliwić najefektywniejsze gospodarowanie środkami finansowymi, które są do dyspozycji, a ich stan ulega ciągłym zmianom.

Wpłaty na rachunek oszczędnościowy mogą być dokonywane w dowolnych terminach oraz w dowolnych kwotach. Wysokość i częstotliwość wypłat z rachunku oszczędnościowego jest nieograniczona.

Raz w miesiącu kalendarzowym można dokonać wypłaty gotówkowej bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, każda kolejna operacja obciążona jest prowizją, zgodnie z obowiązującą w banku Taryfą prowizji i opłat.

Wybierając Rachunek oszczędnościowy „Skarbonka” zyskujesz:

 • korzystne oprocentowanie,
 • możliwość wypłaty środków bez utraty naliczonych odsetek,
 • odsetki dopisywane co miesiąc,
 • bezpłatne prowadzenie rachunku,
 • możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w czasie trwania umowy rachunku.

Internet Banking

Internet Banking to nowoczesny i bardzo wygodny sposób zarządzania pieniędzmi, stworzony specjalnie dla ludzi ceniących czas, wygodę oraz wysoką jakość obsługi. Internet-Banking jest usługą w pełni bezpieczną. Dostęp do konta zabezpieczony jest nowoczesnymi procedurami uwierzytelniania.

Internet Banking umożliwia:

 • sprawdzenie salda rachunków i dostępnych środków,
 • wykonanie przelewów krajowych w tym na rzecz ZUS i US z datą bieżącą i przyszłą,
 • wydrukowanie potwierdzenia dokonanych transakcji,
 • definiowanie oraz modyfikację zleceń stałych,
 • śledzenie historii operacji,
 • zakładanie i likwidację lokat,
 • eksport i wydruk wyciągów,
 • doładowanie telefonu komórkowego na kartę

Korzystanie z Internet Bankingu jest bezpieczne.
Ochrona transmitowanych danych oparta jest na nowoczesnych standardach ochrony przekazu informacji w Internecie. Dane przesyłane pomiędzy komputerem klienta i informatycznym systemem bankowym, przekazywane są w postaci zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL ze 128 bitowym kluczem szyfrującym. Szyfrowanie całości danych przesyłanych danych zapewnia gwarancję tajności tych danych.

Klient otrzymuje od Banku unikalny identyfikator oraz hasło dostępu, które podczas pierwszego logowania musi zostać zmienione. Dodatkowo każda transakcja wymaga autoryzacji hasłem jednorazowym.

Internet Banking nie wymaga instalowania i uruchomienia po stronie Klienta dodatkowego oprogramowania. Warunkiem korzystania z Systemu jest posiadanie komputera z przeglądarką www i dostępem do Internetu oraz złożenie wniosku i podpisanie z Bankiem umowy o udostępnienie usługi.

Zastrzeżenia usługi Internet Banking można dokonywać:

 • w oddziale banku w godzinach od 7:30-16:00,
 • wysyłając SMS na numer telefonu +48 515 178 675 o treści:
  BI#identyfikator, gdzie „identyfikator” to login do Internet Banking ( z numeru telefonu, na który wysyłane są hasła jednorazowe)
  BI#identyfikator#PESEL, gdzie „identyfikator” to login do Internet Banking (z innego numeru telefonu)
 • w Internet Banking (zakładka Ustawienia –> Kanały dostępu).

Wersja demonstracyjna systemu

SMS Banking

“SMS Banking” to krótka informacja tekstowa związana z wybranymi zdarzeniami zaistniałymi na rachunku bankowym. Przesyłana jest ona przez Bank na wskazany przez klienta telefon komórkowy. Zapewnia stałą informację o posiadanych środkach na rachunku w dowolnym miejscu.

Wiadomości SMS są wysyłane przez Bank samoczynnie, co oznacza, że np. jak zmieni się saldo na rachunku, od razu zostanie wysłana wiadomość SMS. W zależności od wybranej opcji informacje będą wysyłane:

 • o określonych porach,
 • po zmianie salda na rachunku

Karty debetowe

Karty debetowe z funkcją zbliżeniową wydawane do rachunku:

Visa Electron payWave, Visa Electron payWave „młodzieżowa”, Mastercard Debit, Mastercard „młodzieżowa.

Nowoczesne i funkcjonalne karty debetowe do konta osobistego, które oprócz standardowych funkcji realizacji transakcji bezgotówkowych i wypłaty gotówki umożliwiają dokonywanie transakcji zbliżeniowych.

Twoje korzyści:

 • Wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki
 • Płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale  elektroniczne akceptujące karty Visa/Mastercard (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą
 • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo  do kwoty 50 zł – bez potwierdzenia numerem PIN*
 • Możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
 • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą przez całą dobę
 • Bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów
 • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem cash back/ płać kartą i wypłacaj

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

Uwaga!

W przypadku utraty karty płatniczej, posiadacz/użytkownik karty powinien niezwłocznie telefonicznie lub w placówce Banku zastrzec kartę. Zastrzeżenia można dokonać przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu pod numerami telefonu:

w kraju – tel. 22 515 31 50
z zagranicy – tel. +48 22 515 31 50

Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę. Pamiętaj! Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty!

Bezpieczeństwo płatności

 • Nie zapisuj oraz nie ujawniaj nikomu swojego numeru PIN;
 • Zwróć uwagę, czy na bankomacie nie ma zainstalowanych dodatkowych, podejrzanie wyglądających elementów/urządzeń;
 • Przysłaniaj ręką klawiaturę bankomatu lub terminala podczas wprowadzania numeru PIN;
 • Chroń numer karty i wartość CVV2 lub CVC2;

Podczas płacenia kartą przez Internet:

 • Wykonuj transakcje tylko z zaufanych komputerów;
 • Nie korzystaj z otwartych, niezabezpieczonych sieci (publiczne Wi-Fi, np. w centrach handlowych, hotelach);
 • Dbaj o zapewnienie aktualnego oprogramowania antywirusowego w swoim komputerze;
 • Unikaj dokonywania transakcji u nieznanych i niesprawdzonych sprzedawców internetowych;
 • Przed wykonaniem płatności poprzez podanie danych z karty sprawdź, czy transmisja jest szyfrowana– świadczy o tym ikona zamkniętej kłódki lub kluczyka w oknie przeglądarki internetowej oraz adres strony rozpoczynający się od https://, a nie http://;
 • Chroń hasło stałe do usługi 3D Secure.

3D Secure

3D-Secure umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.

Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie – klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła.

Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty – tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony.

Uwaga: w przypadku kart Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank – w celu uzyskania hasła klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku. Następnie w trakcie rejestracji klient ustanawia własne hasło do usługi, które będzie służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.

Jak wygląda rejestracja karty w usłudze?

System posiada certyfikację organizacji płatniczych Visa International oraz MasterCard International.

Klient może również zarejestrować kartę przed dokonaniem płatności kartą przez Internet:

Maestro
Visa Electron
Visa Electron „młodzieżowa”
Visa Business Electron
Mastercard Debit PayPass
Mastercard PayPass KKS Lech
Mastercard Business PayPass
Mastercard przedpłacona
Mastercard kredytowa
Mastercard charge
Karta Kibica SGB – KKS Lech Poznań

Visa Electron payWave
Visa Electron payWave „młodzieżowa”
Visa Business Electron payWave
Visa kredytowa, Visa charge

Korzystaj z bankomatu bez karty!

Klienci banku nie muszą nosić ze sobą karty bankowej. Przykładając dłoń do czytnika w bankomacie, błyskawicznie potwierdzą swoją tożsamość i mogą realizować wszystkie dostępne operacje finansowe.

Wystarczy tylko udać się do banku z dokumentem tożsamości gdzie pracownik uruchomi usługę pozwalającą na dokonywanie „transakcji biometrycznych”.

Jak działa autoryzacja biometryczna w bankomacie?

Zastosowana metoda wykorzystuje czytniki działające w oparciu o biometrię naczyń krwionośnych dłoni (Palm Vein). Proste wyciągnięcie ręki i umieszczenie środkowej części dłoni nad czytnikiem zapewnia potwierdzenie tożsamości klienta ponad wszelką wątpliwość. Podczas bezdotykowego skanowania z użyciem promieni podczerwonych analizowane są biometryczne dane klienta na podstawie układu żył dłoni (czytnik nie analizuje układu linii papilarnych). W trakcie tych czynności na ekranie urządzenia wyświetlane są podpowiedzi graficzne i pojawiają się komunikaty głosowe ułatwiające obsługę. „Potwierdzenie tożsamości w bankomacie” z wykorzystaniem biometrii dłoni trwa krócej niż tradycyjna metoda z użyciem karty.

 Zalety metody biometrycznego uwierzytelniania:

 • najbezpieczniejszy sposób realizowania transakcji w bankomatach
 • możliwość wypłaty gotówki bez użycia karty płatniczej
 • wygoda: idąc do banku, nie musisz zabierać ze sobą dokumentów tożsamości
 • brak możliwości podszycia się pod innego klienta banku
 • utrata dokumentów, karty płatniczej nie ogranicza z korzystania z usług banku
 • szybka obsługa: identyfikacja biometryczna po przyłożeniu dłoni do czytnika Palm Vein eNBio trwa szybciej niż dostęp z użyciem karty banku.

Terminowa lokata oszczędnościowa

 • minimalna kwota warunkująca prowadzenie terminowej lokaty oszczędnościowej wynosi 100 złotych,
 • okres lokowania od 14 dni do 36 miesięcy,
 • oprocentowanie zmienne,
 • oprocentowanie, tym wyższe, im dłuższy okres lokowania środków oraz wyższa kwota lokaty,
 • Lokata odnawialna – automatycznie odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku.

KREDYTY GOTÓWKOWE

Kredyt gotówkowy

Kredyt udzielany klientom indywidualnym.

Oprocentowanie: według stałej lub zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym (stawka bazowa WIBOR 12M + stała marża Banku), zgodnie z aktualnie obowiązującą tabelą oprocentowania kredytów.

Prowizja: 2% (nie mniej niż 50,00zł)

Warto wiedzieć:

 • okres kredytowania do 10 lat,
 • możliwość spłaty kredytu w ratach równych i malejących,
 • minimalna kwota kredytu 700,00 zł,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji.

Kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym

Kredyt w ROR udzielany klientom indywidualnym posiadającym rachunek w banku od co najmniej 3 miesięcy, na który wpływają comiesięczne dochody z tytułu zatrudnienia, emerytury bądź renty.

Oprocentowanie: według stałej stopy procentowej w stosunku rocznym, zgodnie z aktualnie obowiązującą tabelą oprocentowania kredytów.

Prowizja: zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku.

Warto wiedzieć:

 • maksymalna kwota kredytu do wysokości sześciokrotnych stałych miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich 3 miesięcy,
 • do w/w “stażu” może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym Banku,
 • odnawialna linia kredytowa pozwala na dostępność środków do wysokości przyznanego limitu w całym okresie kredytowania, każdy wpływ na rachunek zmniejsza kwotę kredytu i umożliwia ponowne zadłużenie się do wysokości przyznanego limitu kredytowego
 • okres kredytowania maksymalnie do 5 lat,
 • odsetki płatne tylko od wykorzystanej kwoty kredytu.

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt udzielany m.in. na:

 • budowę, nadbudowę, rozbudowę lub dokończenie budowy oraz remont i modernizację: domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, jednostek mieszkalnych,
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 • zakup i nabycie: działki budowlanej, lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • refinansowanie nakładów poniesionych wcześniej na zakup, budowę lub remont jednostki mieszkalnej,
 • spłatę kredytu zaciągniętego w innym banku na cele mieszkaniowe.

Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, zgodnie z aktualnie obowiązującą tabelą oprocentowania kredytów.

Prowizja: zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku.

Warto wiedzieć:

 • kredytowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego przy udziale środków własnych w wysokości 20 % ogółu kosztów,
 • część środków z kredytu mieszkaniowego można przeznaczyć na cel dowolny,
 • karencja w spłacie kredytu maksymalnie do 24 miesięcy,
 • kredytowanie maksymalnie do 25 lat,
 • możliwość spłaty kredytu w ratach malejących i równych,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji.

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

Kredyt udzielany klientom indywidualnym na cel dowolny nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolną.

Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, zgodnie z aktualnie obowiązującą tabelą oprocentowania kredytów.

Prowizja: zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku.

Warto wiedzieć:

 • kredytowanie maksymalnie do 12 lat,
 • możliwość spłaty kredytu w ratach malejących i równych,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji.

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt udzielany na spłatę kredytu mieszkaniowego udzielonego na cele mieszkaniowe i jednocześnie na spłatę limitów kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, gotówkowych, samochodowych, innych kredytów konsumpcyjnych.

Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, zgodnie z aktualnie obowiązującą tabelą oprocentowania kredytów.

Prowizja: zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku.

Warto wiedzieć:

 • część środków kredytu konsolidacyjnego może być przeznaczona na dowolny cel,
 • karencja w spłacie kredytu maksymalnie do 24 miesięcy,
 • kredytowanie maksymalnie do 25 lat
 • możliwość spłaty kredytu w ratach malejących i równych,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji.