RADA NADZORCZA

Dorota Rabiniak – Przewodnicząca
Alicja Nawojska – Z-ca Przewodniczącej
Teresa Sokalska – Sekretarz
Aleksandra Biegańska – Członek Rady
Marek Leszczyk – Członek Rady
Krystyna Owczarek – Członek Rady
Barbara Szczepaniak – Członek Rady

ZARZĄD

Tomasz Drabek – Prezes Zarządu

Aleksandra Warsztocka – Wiceprezes Zarządu

Bożena Wojtyra – Wiceprezes Zarządu