ZARZĄD

Zdzisława Tyka – Prezes Zarządu
Bożena Wojtyra – Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Warsztocka – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Drabek – Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Leszek Kopera – Przewodniczący
Jarosław Drutowski – Z-ca Przewodniczącego
Karol Błasiak – Sekretarz
Marek Leszczyk – Członek Rady
Alicja Nawojska – Członek Rady
Krystyna Owczarek – Członek Rady
Henryka Skoczylas – Członek Rady