ZARZĄD

Zdzisława Tyka – Prezes Zarządu
Bożena Wojtyra – Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Warsztocka – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Drabek – Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Dorota Rabiniak – Przewodnicząca
Alicja Nawojska – Z-ca Przewodniczącej
Teresa Sokalska – Sekretarz
Aleksandra Biegańska – Członek Rady
Marek Leszczyk – Członek Rady
Barbara Szczepaniak – Członek Rady
Katarzyna Urbaniak – Członek Rady