Rachunek bieżący Standard

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dla w/w podmiotów Bank prowadzi również rachunki pomocnicze.

Rachunek bieżący służy do:

 • gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku
 • swobodnego korzystania ze zgromadzonych środków pieniężnych
 • prowadzenia rozliczeń z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, związanych z jego działalnością.

Rachunek pomocniczy – otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

 

Rachunek bieżący w walutach wymienialnych

Rachunek przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń. Może być prowadzony w walucie euro (EUR) lub dolar amerykański (USD). Do każdego konta w walucie wymienialnej może być wydana karta zbliżeniowa Mastercard Business. Walutą rozliczeniową konta jest waluta rachunku.

Rachunek walutowy to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców aktywnie wykonujących operacje walutowe. Pozwala zarządzać finansami firmy również w walutach obcych takich jak euro lub dolar amerykański bez konieczności przewalutowania środków.

Wypłata z rachunku walutowego środków pieniężnych w kwocie przekraczającej 5.000 euro lub równowartości tej kwoty w innej walucie niż złoty, wymaga awizowania e strony posiadacza rachunku na co najmniej 3 dni robocze przed planowana wypłatą.

Internet Banking

Internet Banking to nowoczesny i bardzo wygodny sposób zarządzania pieniędzmi, stworzony specjalnie dla ludzi ceniących czas, wygodę oraz wysoką jakość obsługi. Internet-Banking jest usługą w pełni bezpieczną. Dostęp do konta zabezpieczony jest nowoczesnymi procedurami uwierzytelniania.

Internet Banking umożliwia:

 • sprawdzenie salda rachunków i dostępnych środków,
 • wykonanie przelewów krajowych w tym na rzecz ZUS i US z datą bieżącą i przyszłą,
 • wydrukowanie potwierdzenia dokonanych transakcji,
 • definiowanie oraz modyfikację zleceń stałych,
 • śledzenie historii operacji,
 • zakładanie i likwidację lokat,
 • eksport i wydruk wyciągów,
 • doładowanie telefonu komórkowego na kartę

Korzystanie z Internet Bankingu jest bezpieczne.
Ochrona transmitowanych danych oparta jest na nowoczesnych standardach ochrony przekazu informacji w Internecie. Dane przesyłane pomiędzy komputerem klienta i informatycznym systemem bankowym, przekazywane są w postaci zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL ze 128 bitowym kluczem szyfrującym. Szyfrowanie całości danych przesyłanych danych zapewnia gwarancję tajności tych danych.

Klient otrzymuje od Banku unikalny identyfikator oraz hasło dostępu, które podczas pierwszego logowania musi zostać zmienione. Dodatkowo każda transakcja wymaga autoryzacji hasłem jednorazowym.

Internet Banking nie wymaga instalowania i uruchomienia po stronie Klienta dodatkowego oprogramowania. Warunkiem korzystania z Systemu jest posiadanie komputera z przeglądarką www i dostępem do Internetu oraz złożenie wniosku i podpisanie z Bankiem umowy o udostępnienie usługi.

Zastrzeżenia usługi Internet Banking można dokonywać:

 • w placówce prowadzącej rachunek – w godzinach pracy placówki,
 • wysyłając SMS pod nr   +48 515 178 675    o treści:
  • BI#identyfikator, gdzie „identyfikator” to login Internet Banking (z numeru telefonu, na który wysyłane są hasła jednorazowe)
  • BI#identyfikator#PESEL, gdzie „identyfikator” to login do Internet Banking (z innego numeru telefonu)
  • BW#identyfikator#PESEL – blokada bankowości internetowej i Aplikacji mobilnej Nasz Bank;
  • BM#identyfikator#PESEL – blokada Aplikacji mobilnej Nasz Bank.
 • W Internet Banking (zakładka Ustawienia >>> Kanały dostępu)

Wersja demonstracyjna systemu

 

APLIKACJA MOBILNA NASZ BANK

Aplikacja mobilna “Nasz Bank” – wygodna możliwość skorzystania z silnego uwierzytelniania.

Korzyści

 1. Bezpieczeństwo:   aplikacja zabezpieczona hasłem.
 2. Wygoda:  brak konieczności przepisywania hasła z wiadomości SMS.
 3. Kontrola:  aplikacja wysyła powiadomienia o tym, co dzieje się na rachunku.

Co zyskujesz?

 • przegląd stanu środków na rachunkach bankowych,
 • dostęp do historii wykonanych operacji,
 • dostęp do informacji o kredytach, lokatach,
 • wykonywanie przelewów internetowych,
 • wykonywanie przelewów QR,
 • zakładanie i likwidowanie lokat,
 • zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną.
 • BLIK

Jak zacząć korzystać?

 

1. Pobierz aplikację mobilną na urządzenia mobilne z systemem  iOS lub Android:

 

2. Uruchom aplikację i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w aplikacji:

   

3. Zaloguj się do Internet Bankingu, zakładka Ustawienia  i dodaj swoje urządzenie postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie:

 

Gotowe: „Proces aktywacji zakończył się pomyślnie”.

Przewodnik app. mobilna Nasz Bank Android

Przewodnik app. mobilna Nasz Bank iOS

Regulamin app. mobilnej Nasz Bank

 

SMS Banking

„SMS Banking” to krótka informacja tekstowa związana z wybranymi zdarzeniami zaistniałymi na rachunku bankowym. Przesyłana jest ona przez Bank na wskazany przez klienta telefon komórkowy. Zapewnia stałą informację o posiadanych środkach na rachunku w dowolnym miejscu.

Wiadomości SMS są wysyłane przez Bank samoczynnie, co oznacza, że np. jak zmieni się saldo na rachunku, od razu zostanie wysłana wiadomość SMS. W zależności od wybranej opcji informacje będą wysyłane:

 • o określonych porach,
 • po zmianie salda na rachunku.

Karty debetowe

Jeśli poszukujesz prostych i bezpiecznych rozwiązań finansowych dla Twojej firmy, to katy zbliżeniowe Visa Business Electron payWave i Mastercard Business są dla Ciebie.

Są to międzynarodowe, powszechnie używane karty płatnicze, dzięki którym zrealizujesz służbowe transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Możesz nimi płacić w hotelach, sklepach, na stacjach benzynowych.

Twoje korzyści:

 • Kartę otrzymujesz do rachunku bieżącego lub pomocniczego
 • Możesz wskazać pracowników, którzy otrzymają kartę
 • Wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy, bez konieczności noszenia gotówki
 • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo  do kwoty 100 zł – bez potwierdzenia numerem PIN*
 • Możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D Secure
 • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Mastercard/ Visa w kraju i za granicą
 • Bez prowizji wypłacasz gotówkę z sieci bankomatów SGB i BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów
 • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back/Płać kartą i wypłacaj
 • Możliwość uczestnictwa w programach rabatowych MasterCard i VISA

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

Zamówiona w placówce Banku karta jest nieaktywna, zostanie ona wysłana do Ciebie na adres korespondencyjny.

Aktywacji karty można dokonać na dwa sposoby:

 1. Telefonicznie, dzwoniąc na Infolinię SGB, czynną 24/7:
 1. W dowolnej placówce Banku.

Numer PIN zostanie wysłany na podany w umowie/wniosku adres korespondencyjny (nie dotyczy kart wznowionych i duplikatów bez numeru PIN).

Ze względów bezpieczeństwa przed dokonaniem pierwszej transakcji zbliżeniowej konieczne jest dokonanie transakcji potwierdzonej numerem PIN.

Uwaga!
W przypadku utraty karty płatniczej, posiadacz/użytkownik karty powinien niezwłocznie telefonicznie lub w placówce Banku zastrzec kartę. Zastrzeżenia można dokonać przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu pod numerami telefonu:

Infolinia SGB:

Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę. Pamiętaj! Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty!

Biometria

Korzystaj z bankomatu bez karty!

Klienci banku nie muszą nosić ze sobą karty bankowej. Przykładając dłoń do czytnika w bankomacie, błyskawicznie potwierdzą swoją tożsamość i mogą realizować wszystkie dostępne operacje finansowe.

Wystarczy tylko udać się do banku z dokumentem tożsamości gdzie pracownik uruchomi usługę pozwalającą na dokonywanie „transakcji biometrycznych”.

Jak działa autoryzacja biometryczna w bankomacie?

Zastosowana metoda wykorzystuje czytniki działające w oparciu o biometrię naczyń krwionośnych dłoni (Palm Vein). Proste wyciągnięcie ręki i umieszczenie środkowej części dłoni nad czytnikiem zapewnia potwierdzenie tożsamości klienta ponad wszelką wątpliwość. Podczas bezdotykowego skanowania z użyciem promieni podczerwonych analizowane są biometryczne dane klienta na podstawie układu żył dłoni (czytnik nie analizuje układu linii papilarnych). W trakcie tych czynności na ekranie urządzenia wyświetlane są podpowiedzi graficzne i pojawiają się komunikaty głosowe ułatwiające obsługę. „Potwierdzenie tożsamości w bankomacie” z wykorzystaniem biometrii dłoni trwa krócej niż tradycyjna metoda z użyciem karty.

 Zalety metody biometrycznego uwierzytelniania:

 • najbezpieczniejszy sposób realizowania transakcji w bankomatach
 • możliwość wypłaty gotówki bez użycia karty płatniczej
 • wygoda: idąc do banku, nie musisz zabierać ze sobą dokumentów tożsamości
 • brak możliwości podszycia się pod innego klienta banku
 • utrata dokumentów, karty płatniczej nie ogranicza z korzystania z usług banku
 • szybka obsługa: identyfikacja biometryczna po przyłożeniu dłoni do czytnika Palm Vein eNBio trwa szybciej niż dostęp z użyciem karty banku.

Bezpieczeństwo płatności

 • Nie zapisuj oraz nie ujawniaj nikomu swojego numeru PIN;
 • Zwróć uwagę, czy na bankomacie nie ma zainstalowanych dodatkowych, podejrzanie wyglądających elementów/urządzeń;
 • Przysłaniaj ręką klawiaturę bankomatu lub terminala podczas wprowadzania numeru PIN;
 • Chroń numer karty i wartość CVV2 lub CVC2;

Podczas płacenia kartą przez Internet:

 • Wykonuj transakcje tylko z zaufanych komputerów;
 • Nie korzystaj z otwartych, niezabezpieczonych sieci (publiczne Wi-Fi, np. w centrach handlowych, hotelach);
 • Dbaj o zapewnienie aktualnego oprogramowania antywirusowego w swoim komputerze;
 • Unikaj dokonywania transakcji u nieznanych i niesprawdzonych sprzedawców internetowych;
 • Przed wykonaniem płatności poprzez podanie danych z karty sprawdź, czy transmisja jest szyfrowana– świadczy o tym ikona zamkniętej kłódki lub kluczyka w oknie przeglądarki internetowej oraz adres strony rozpoczynający się od https://, a nie http://;
 • Chroń hasło stałe do usługi 3D Secure.

3D Secure

Bezpieczne płatności w internecie z usługą 3D Secure

Co to jest usługa 3D Secure?

Usługa 3D Secure to dodatkowe, darmowe zabezpieczenie płatności kartą w internecie.

Jak działa usługa 3D Secure?

Jeśli płacisz kartą płatniczą w sklepie internetowym, który obsługuje 3D Secure, wymagane może być dodatkowe potwierdzenie transakcji.

Zakupy kartą w internecie z usługą 3D Secure potwierdzisz:

 • poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne oraz podanie hasła 3D Secure (jednorazowego kodu SMS), które otrzymasz na numer telefonu komórkowego podany przez Ciebie do kontaktu w Twoim Banku.

Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne ustalisz w placówce Twojego Banku lub poprzez bezpłatną infolinię pod numerem 800 888 888 lub 61 647 28 46 (z zagranicy; opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). Infolinia dostępna jest przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

Wpisując odpowiedź na pytanie weryfikacyjne pamiętaj, że musi być zgodna z tym co zostało podane w Banku lub na Infolinii. Koniecznie zachowaj odpowiednią wielkość liter i prawidłowo wpisz wszystkie znaki polskie i specjalne.

Pamiętaj, że jeśli żadna ze wskazanych metod potwierdzania transakcji nie została przez Ciebie wybrana, nie zapłacisz kartą w internecie z użyciem metody 3D Secure.

Aktywacja usługi 3D Secure

Usługa jest automatycznie włączana przy aktywacji karty.

Jak przebiega transakcja z usługą 3D Secure?

 • Wejdź na stronę sklepu obsługującego płatności 3D Secure – oznaczoną symbolami poniżej:

 • Wybierz płatność kartą i podaj jej dane:

 1. Numer karty
 2. Imię i Nazwisko
 3. Datę ważności
 4. Kod CVV2/CVC2, który znajdziesz na odwrocie karty, obok paska do podpisu
 • Sprawdź poprawność danych

 • Potwierdź hasłem 3D Secure

Płatności kartą w internecie możesz potwierdzić poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne i podanie hasła 3D Secure (kodu SMS).

Pamiętaj, że nie zawsze płatności kartą w sklepach internetowych będą wymagały dodatkowej weryfikacji w usłudze 3D Secure – zależy to od sklepu internetowego.

Zablokowanie usługi 3D Secure

Jeśli 3 razy podasz błędną odpowiedź na pytanie weryfikacyjne lub błędne hasło 3D Secure, usługa zostanie zablokowana do końca dnia. Automatycznie o godzinie 00:00 dnia następnego usługa zostanie odblokowana i kolejne płatności będą możliwe.

Jak odblokować usługę 3D Secure?

Jeśli nie udaje Ci się zapłacić kartą w sklepach internetowych, które obsługują usługę 3D Secure, skontaktuj się z nami. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 888 888 lub pod numer 61 647 28 46 (z zagranicy; opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). Infolinia dostępna jest przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

 

BLIK

BLIKUJ w aplikacji mobilnej NASZ BANK

 • Nowoczesne, wygodne i szybkie płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.
 • Bezpieczne rozwiązanie przy płatnościach internetowych.
 • Wygoda przy wypłacie gotówki z bankomatów – brak ryzyka utraty karty bądź kradzieży danych.
 • Wygoda przy transakcjach internetowych – brak konieczności dodatkowego logowania do bankowości internetowej i wprowadzania danych karty płatniczej.

Blik 1

Aktywacja BLIK w aplikacji „Nasz Bank”:

kliknij w:

Ustawienia->BLIK   włącz płatność BLIK   i wybierz ZAPISZ   podaj e-PIN ZATWIERDŹ.   Wyloguj się z aplikacji.  Po ponownym zalogowaniu możesz korzystać w pełni z BLIKa.

Blik nasz bank 1Blik nasz bank 2Blik nasz bank 3

Jak zainstalować aplikację „Nasz Bank” Czytaj   TUTAJ

Google Pay

Prosty i komfortowy sposób płatności w sklepach stacjonarnych i Internecie przy użyciu smartfona. Google Pay zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do przeprowadzenia transakcji. Gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych. Płatności online są tak szybkie jak kliknięcie.

Korzyści z płatności Google Pay

Z Google Pay masz dostęp do korzyści i nagród identycznych jak w przypadku kart plastikowych. Tu nic się nie zmieni! W jednym urządzeniu masz przy sobie karty pokładowe, bilety, karty lojalnościowe i podarunkowe. Możesz śledzić swoje wszystkie zakupy, dostajesz spersonalizowane sugestie.

WAŻNE! Gdy płacisz w sklepach, Google Pay nie udostępnia faktycznego numeru Twojej karty. Twoje dane są bezpieczne!

Jak działa Google Pay?

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia w milionach miejsc. Po dodaniu karty możesz:
•             Płacić telefonem w sklepach stacjonarnych lub środkach transportu publicznego.
•             Płacić w aplikacjach lub na stronach internetowych.

Jak skonfigurować Google Pay?

Konfiguracja Google Pay zajmuje tylko kilka minut.
1.            Pobierz aplikację z Google Play
2.            Zaloguj się na swoje konto Google i dodaj formę płatności.
3.            Jeśli chcesz korzystać z Google Pay w sklepach stacjonarnych, sprawdź

               czy Twój telefon ma moduł NFC.

Czy muszę dodawać pieniądze do Google Pay?

Nie musisz dodawać pieniędzy do Google Pay, aby płacić za pomocą aplikacji. Wystarczy, że dodasz formę płatności, np. kartę debetową lub kredytową. Z Google Pay płacisz tak jak zwykle gdy korzystasz ze swojej karty płatniczej.

Gdzie można korzystać z Google Pay

Z Google Pay możesz korzystać w milionach sklepów i aplikacji oraz na całym mnóstwie stron internetowych. Sprawdź, jak możesz się dowiedzieć, gdzie akceptowane są takie płatności.
•             W sklepach – sklepy, w których można korzystać z Google Pay, nie muszą być oznaczone logo Google Pay. Jeśli sklep akceptuje płatności zbliżeniowe, możesz w nim płacić za pomocą telefonu.
•             W aplikacjach i na stronach internetowych – płać za pomocą Google Pay w każdym miejscu, gdzie zobaczysz to logo.

Jak korzystać z Google Pay

•      Płatności w sklepach lub środkach transportu publicznego
– Odblokuj telefon
– Przyłóż tylną część telefonu do terminala na kilka sekund
– Postępuj według instrukcji widocznych na ekranie
•      Płatności w aplikacjach i na stronach internetowych
– Realizując transakcję, wybierz przycisk Google Pay. Wybierz formę płatności i podaj adres dostawy
– Potwierdź zamówienie
Czy korzystanie z Google Pay jest bezpieczne?
Google Pay chroni dane Twojej karty dzięki kilku warstwom zabezpieczeń – korzystamy z jednej z najbardziej zaawansowanych infrastruktur ochrony danych na świecie, tak by Twoje konto było bezpieczne. Podczas płatności w sklepach Google Pay nie wykorzystuje rzeczywistego numeru Twojej karty, dzięki czemu dane są chronione.

Apple Pay

Płacąc za pomocą Apple Pay korzystasz ze wszystkich zalet kart płatniczych SGB. Płacenie w sklepach, aplikacjach i Internecie jeszcze nigdy nie było tak łatwe, bezpieczne i poufne.

Korzyści z płatności Apple Pay

Płacąc za pomocą Apple Pay oraz iPhone’a, Apple Watch, iPada lub Maca, korzystasz ze wszystkich przywilejów kart SGB. Płacenie z Apple Pay jest proste i bezpieczne ponieważ dane Twojej karty nie są przechowywane w urządzeniu ani udostępniane podczas transakcji.

Jak używać Apple Pay

Apple Pay to łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób płacenia w sklepach, aplikacjach i Internecie. Możesz błyskawicznie zapłacić za pomocą urządzeń, których używasz na co dzień. Apple Pay to także bezpieczniejsza i szybsza metoda płatności w sieci i aplikacjach, która nie wymaga zakładania kont ani wypełniania długich formularzy.

Jak dodać karty do Apple Pay

Dodanie karty płatniczej do usługi Apple Pay jest proste. Poniżej podpowiadamy, jak to zrobić:

iPhone
•           Otwórz aplikację Wallet.
•             Stuknij znak „+” w prawym górnym rogu.
•             Wprowadź kod zabezpieczający swojej karty, aby dodać kartę kredytową lub debetową powiązaną z Twoim kontem iTunes. Albo wybierz opcję „Dodaj inną kartę” i zeskanuj dane karty za pomocą aparatu iPhone’a.

Apple Watch
•             Otwórz aplikację Apple Watch w iPhonie.
•             Otwórz sekcję „Wallet i Apple Pay”, a następnie wybierz opcję „Dodaj kartę kredytową/debetową”.
•             Wprowadź kod zabezpieczający swojej karty, aby dodać kartę kredytową lub debetową powiązaną z Twoim kontem iTunes. Albo wybierz opcję „Dodaj inną kartę” i zeskanuj dane karty za pomocą aparatu iPhone’a.

iPad
•             Przejdź do Ustawień.
•             Otwórz sekcję „Wallet i Apple Pay”, a następnie wybierz opcję „Dodaj kartę kredytową/debetową”.
•             Wprowadź kod zabezpieczający swojej karty, aby dodać kartę kredytową lub debetową powiązaną z Twoim kontem iTunes. Albo wybierz opcję „Dodaj inną kartę” i zeskanuj dane karty za pomocą aparatu iPada.

MacBook Pro z czytnikiem Touch ID
•             Otwórz Preferencje systemowe.
•             Otwórz sekcję „Wallet i Apple Pay”, a następnie wybierz opcję „Dodaj kartę”.
•            Wprowadź kod zabezpieczający swojej karty, aby dodać kartę kredytową lub debetową powiązaną z Twoim kontem iTunes. Albo wybierz opcję „Dodaj inną kartę” i zeskanuj dane karty za pomocą kamery MacBooka Pro.

Płatności Apple Pay w 3 krokach

obrazek pay 1
Wybierz aplikację Wallet.

obrazek pay 2

Dodaj swoją kartę z aktywną funkcją zbliżeniową.

obrazek pay 3

Płać smartfonem lub smartwatchem.

Czy płatności Apple Pay są bezpieczne?

·         Apple Pay wykorzystuje numer przypisany konkretnemu urządzeniu i unikalny kod transakcji.
·         Pełny numer karty nigdy nie jest przechowywany w urządzeniu ani na serwerach Apple i nie może być udostępniany sprzedawcom.
·         Apple Pay nie zachowuje danych o transakcjach, które dałoby się powiązać z Twoją tożsamością, zatem wszystkich zakupów dokonujesz całkowicie poufnie.

Jak działa Apple Pay?

Płatności w sklepach 

Będąc przy kasie, możesz błyskawicznie zapłacić za pomocą urządzeń z iOS, których używasz na co dzień. Aby zapłacić przy użyciu Face ID, kliknij dwukrotnie boczny przycisk, spójrz na ekran, a następnie zbliż iPhone’a do czytnika. Jeśli chcesz zapłacić przy użyciu Touch ID, zbliż iPhone’a do czytnika, trzymając palec na czujniku Touch ID. Płacąc zegarkiem Apple Watch, kliknij dwukrotnie boczny przycisk i zbliż Apple Watch do czytnika.

Płatności w aplikacjach i witrynach internetowych

Aby za pomocą iPhone’a lub iPada zapłacić w aplikacji lub witrynie internetowej otwartej w Safari, wybierz Apple Pay na etapie finalizowania transakcji i dokonaj płatności, korzystając z Face ID lub Touch ID.

Aby zapłacić w witrynie internetowej otwartej w Safari na Macu, wybierz Apple Pay i dokonaj płatności, korzystając z iPhone’a lub zegarka Apple Watch. Na MacBooku Pro możesz płacić, używając Touch ID na pasku Touch Bar.

Garmin Pay

Płacąc za pomocą Garmin Pay korzystasz ze wszystkich zalet kart płatniczych SGB. Płacenie w sklepach, aplikacjach i internecie jeszcze nigdy nie było tak łatwe, bezpieczne i poufne.

Korzyści z płatności Garmin Pay 

Usługa Garmin Pay to rozwiązanie transakcji zbliżeniowych opracowane z myślą o osobach będących w ciągłym ruchu. Niezależnie od tego, czy chcesz wypić filiżankę kawy po porannym biegu czy przekąsić coś podczas przejażdżki, usługa Garmin Pay umożliwia szybkie i proste dokonywanie zakupów przy użyciu wyłącznie zegarka. Nie masz portfela? Nie masz telefonu? Nie ma problemu. Płacenie z Garmin Pay jest proste i bezpieczne ponieważ dane Twojej karty nie są przechowywane w urządzeniu ani udostępniane podczas transakcji.

Prywatność i zabezpieczenia

Firma Garmin bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo informacji o płatności. To dlatego usługa Garmin Pay chroni dane użytkownika, wykorzystując przypisane do danego zegarka numery kart i kody transakcji za każdym razem, gdy użytkownik dokonuje płatności. Numer posiadanej karty nie jest przechowywany w urządzeniu ani na naszych serwerach. Nie zostaje również przekazany sprzedawcy podczas dokonywania płatności. Możesz dzięki temu płacić bez obaw.

Szybka i łatwa obsługa

Wystarczy kilka szybkich dotknięć, aby uzyskać dostęp do usługi Garmin Pay z poziomu zgodnego zegarka firmy Garmin. Podaj hasło, wybierz odpowiednią kartę kredytową ze swojego wirtualnego portfela, a następnie przytrzymaj nadgarstek w pobliżu czytnika kart — to wszystko. Nie trzeba korzystać z telefonu, karty czy pieniędzy.

Zasięg działania

Gdzie mogę korzystać z usługi Garmin Pay? Niemal we wszystkich miejscach, w których można dokonywać płatności zbliżeniowych. Sprawdzaj listę uczestniczących sklepów, zgodnych banków i kart kredytowych. Ich liczba cały czas się zwiększa.

Jak zacząć korzystać z Garmin Pay?

1) Wybierz aplikację Garmin Connect Mobile na swoim smartfonie lub tablecie. Apilkacja jest dostępna zarówno dla urządzeń z systemem Android, jak i iOS

garmin

2) Dodaj swoją kartę z aktywną funkcją zbliżeniową.

karty

3) Płać zegarkiem.

zegarek

Płatności Garmin Pay:

 • Przytrzymaj przycisk akcji aby uruchomić menu sterowania.
 • Podczas otwierania portfela po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o podanie hasła utworzonego podczas instalacji.
 • Jeśli do portfela Garmin Pay dodano wiele kart płatniczych, wybierz, aby zmienić kartę na inną.
 • Wybierz kartę i w ciągu 60 sekund zbliż zegarek do terminala.
 • Zegarek zacznie wibrować i zostanie w nim wyświetlony symbol ok.
 • Płatność została zrealizowana.

Terminowa lokata oszczędnościowa

 • minimalna kwota warunkująca prowadzenie terminowej lokaty oszczędnościowej wynosi 1000 złotych,
 • okres lokowania od 14 dni do 36 miesięcy,
 • oprocentowanie zmienne,
 • oprocentowanie, tym wyższe, im dłuższy okres lokowania środków oraz wyższa kwota lokaty,
 • Lokata odnawialna– automatycznie odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku.

KREDYTY OBROTOWE

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt udzielany na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Oprocentowanie: według stałej stopy procentowej w stosunku rocznym, zgodnie z aktualnie obowiązującą tabelą oprocentowania kredytów.

Prowizja: zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku.

Warto wiedzieć:

 • warunki kredytowania (wypłata kredytu, sposób płatności rat i odsetek) dostosowane do potrzeb i możliwości kredytobiorcy,
 • okres kredytowania maksymalnie do 3 lat,
 • brak konieczności dokumentowania celowości wykorzystania kredytu,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji.

Kredyt obrotowy „skupowy”

Kredyt udzielany na skup i przetwórstwo warzyw, owoców oraz zbóż.

Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym (stawka bazowa WIBOR 3M + stała marża Banku), zgodnie z aktualnie obowiązującą tabelą oprocentowania kredytów.

Prowizja: zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku.

Warto wiedzieć:

 • warunki kredytowania (wypłata kredytu, sposób płatności rat i odsetek) dostosowane do potrzeb i możliwości kredytobiorcy,
 • okres kredytowania maksymalnie do 1 roku,
 • brak konieczności dokumentowania celowości wykorzystania kredytu,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt udzielany na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla podmiotów posiadających operatywny rachunek bieżący w Banku od minimum 6 miesięcy.

Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym (stawka bazowa WIBOR 3M + stała marża Banku), zgodnie z aktualnie obowiązującą tabelą oprocentowania kredytów.

Prowizja: zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku.

Warto wiedzieć:

 • odnawialna linia kredytowa pozwala na dostępność środków do wysokości przyznanego limitu w całym okresie kredytowania, każdy wpływ na rachunek zmniejsza kwotę kredytu i umożliwia ponowne zadłużenie się do wysokości przyznanego limitu kredytowego
 • kwota kredytu uzależniona przede wszystkim od wielkości obrotów na rachunku,
 • okres kredytowania do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu,
 • odsetki płatne tylko od wykorzystanej kwoty kredytu.

KREDYTY INWESTYCYJNE

Kredyt inwestycyjny

Kredyt udzielany na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego firmy.

Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym (stawka bazowa WIBOR 3M + stała marża Banku), zgodnie z aktualnie obowiązującą tabelą oprocentowania kredytów.

Prowizja: zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku.

Warto wiedzieć:

 • kredytowanie nawet do 100% wartości netto inwestycji,
 • możliwość zrefinansowania poniesionych nakładów inwestycyjnych, których termin poniesienia nie przekracza 90 dni przed złożeniem wniosku o kredyt,
 • warunki kredytowania (wypłata kredytu, sposób płatności rat i odsetek) dostosowane do potrzeb i możliwości kredytobiorcy,
 • karencja w spłacie kredytu do 12 miesięcy,
 • okres kredytowania maksymalnie do 15 lat,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji.

Kredyt „Unijny SGB”

Kredyt udzielany na realizację przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych dla podmiotu gospodarczego, który ubiega się lub któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych za pośrednictwem jednostki kontraktującej.

Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym (stawka bazowa WIBOR 1M + stała marża Banku), zgodnie z aktualnie obowiązującą tabelą oprocentowania kredytów.

Prowizja: zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku.

Warto wiedzieć:

 • finansowanie kredytem do 80% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia, w uzasadnionych przypadkach (jeśli pozwala na to fundusz pomocowy) kwota kredytu może zostać zwiększona do 100% całkowitej wartości planowanej inwestycji,
 • warunki kredytowania (wypłata kredytu, sposób płatności rat i odsetek) dostosowane do potrzeb i możliwości kredytobiorcy,
 • okres kredytowania maksymalnie do 8 lat,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji.

Kredyt inwestycyjny na zakup środków transportu

Kredyt udzielany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę inwestycji polegających na zakupie środków transportu.

Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym (stawka bazowa WIBOR 3M + stała marża Banku), zgodnie z aktualnie obowiązującą tabelą oprocentowania kredytów.

Prowizja zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku.

Warto wiedzieć:

 • możliwość zrefinansowania poniesionych nakładów inwestycyjnych, których termin poniesienia nie przekracza 90 dni przed złożeniem wniosku o kredyt,
 • kredytowanie nawet do 100% wartości netto inwestycji,
 • warunki kredytowania (wypłata kredytu, sposób płatności rat i odsetek) dostosowane do potrzeb i możliwości kredytobiorcy,
 • karencja w spłacie kredytu do 12 miesięcy,
 • okres kredytowania do 5 lat, a w przypadku środków transportu nie starszych niż 3 lata – okres kredytowania może zostać wydłużony do 7 lat,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji