Towarzystwa Ubezpieczeń współpracujące z Bankiem oraz pełnomocnictwa Agenta

Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie w zakresie ubezpieczeń współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi:

  • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Generali w Polsce działa od 1998 roku. Zapewnia klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową na każdym etapie ich życia.

  • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
  • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

SALTUS Ubezpieczenia to polska marka reprezentująca dwa towarzystwa ubezpieczeniowe: SALTUS TUW (towarzystwo majątkowe) oraz SALTUS TU ŻYCIE SA (towarzystwo życiowe).

  • INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Spółka InterRisk jest częścią istniejącego ponad 200 lat koncernu Vienna Insurance Group, który działa na obszarze 30 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Koncern ubezpiecza ponad 22 miliony klientów.

 

Informacja o Dystrybutorze Ubezpieczeń (agencie ubezpieczeniowym)

 

Pełnomocnictwa Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie do wykonywania czynności agencyjnych

Pełnomocnictwo Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Pełnomocnictwo Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Pełnomocnictwo SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

Pełnomocnictwo SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Pełnomocnictwo INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group