PROMOCJA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

ATRAKCYJNY KREDYT GOTÓWKOWY

  • Oprocentowanie stałe 5,00%

  • Prowizja 2,00% (min.50zł)

  • Okres kredytowania do 2 lat

  • Maksymalna kwota 5 000,00 zł

  • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 7,25%

Przyjdź do Banku i dowiedz się więcej.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających
z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 28.01.2019r.