Terminarz zebrań Grup Członkowskich z terenu działania NBS w Działoszynie

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt. 7 Statutu Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie, Zarząd Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie.

Porządek obrad:

Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich w NBS w Działoszynie.
Przedstawienie:

sprawozdania z działalności Banku za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego,
sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
kierunków działania Banku na 2019 rok.

Omówienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli,   w tym propozycja podziału nadwyżki bilansowej.
Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, kierunkami rozwoju działalności Banku na 2019 rok oraz porządkiem obrad Zebrania

Split Payment

Mechanizm Podzielonej Płatności

Z dniem 1 lipca 2018r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.seim.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. Rachunku VAT;
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet

Zmiana przepisów prawa dot. przetwarzania danych osobowych RODO

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH – RODO

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej: „Rozporządzeniem”, Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie z siedzibą w Działoszynie, ul. Józefa Piłsudskiego 21A, 98-355 Działoszyn, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w

Natychmiastowe przelewy Express Elixir

Możesz już natychmiast przekazać pieniądze! Przelewy wykonywane w ramach usługi Express Elixir przekazywane są w czasie rzeczywistym, czyli transfer środków pomiędzy kontami w różnych bankach (uczestnikach systemu) odbywa się w zaledwie kilka sekund.

Przelew natychmiastowy Express Elixir możesz zlecić dokładnie tak samo, jak standardowy.

Nie musisz instalować żadnej aplikacji ani nigdzie się rejestrować.

Jedynym warunkiem jest dostępność usługi w banku odbiorcy. TUTAJ SPRAWDZISZ BANKI DOSTĘPNE W USŁUDZE.

Aby wykonać przelew natychmiastowy, wystarczy zalogować się do systemu bankowości elektronicznej i wybrać odpowiednią opcję lub zlecić przelew w placówce.

Po zaakceptowaniu transakcji pieniądze trafiają do odbiorcy w

e-Składka

Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek.

Jeśli będziesz miał w 2018 

Komitet Audytu w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie

Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie informuje, że na posiedzeniu w dniu 09.10.2017 r. Rada Nadzorcza Banku powołała „Komitet Audytu w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie”.

W skład Komitetu Audytu wchodzą:

1. Pani Krystyna Owczarek – Przewodnicząca Komitetu Audytu
2. Pani Henryka Skoczylas – Członek Komitetu Audytu
3. Pan Marek Leszczyk – Członek Komitetu Audytu

 

Sm@rt wypłaty – NOWOŚĆ !!!

Sm@rt wypłata to możliwość wypłaty gotówki w bankomatach Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie bez użycia karty bankomatowej.

Klient z poziomu bankowości internetowej (także mobilnej, za pomocą smartfonu) definiuje kwotę (do 500 złotych) i odbiorcę (nr telefonu).

Aby skorzystać z funkcji należy zalogować się do Bankowości Internetowej na swoim komputerze, tablecie lub telefonie, wejść w zakładkę rachunki/informacja o rachunku, uruchomić opcje „SM@RT WYPŁATA”, wpisać odpowiednią kwotę i tytuł wypłaty. Hasło aktywacyjne zostanie wysłane na wpisany numer telefonu bądź wyświetlone na stronie.

Zdefiniowany odbiorca otrzymuje SMS-a z kodem, po czym udaje się do bankomatu naszego

Informacja Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie dotycząca dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa Banku

Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Uczestnicy zgromadzili w ramach Systemu Ochrony SGB odpowiedniej wielkości fundusze, o wartości przekraczającej 1,6 miliarda złotych, które umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach tego wymagających. Oprócz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko.

Przypominamy, że depozyty w bankach spółdzielczych są ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,

Wpłaty gotówkowe w bankomacie bezpośrednio na Twój rachunek!

Wpłaty gotówkowe w bankomacie bezpośrednio na Twój rachunek w strefie Samoobsługowej 24/h

Zapraszamy klientów banku, aby korzystali z wyjątkowej usługi dokonywania wpłat gotówki w bankomacie bezpośrednio na rachunki bankowe. Bankomat oprócz standardowych wypłat umożliwia wpłacanie gotówki na swoje konto osobiste, firmowe bez konieczności dokonywania tej operacji w kasie oddziału i bez stania w kolejce. Z wpłatomatu mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i instytucjonalni. Środki po wpłacie są natychmiast dostępne na rachunku klienta.

 

Funkcjonalność  strefy samoobsługowej 24/h

tradycyjne wypłaty z rachunku,
wpłaty bezpośrednio na rachunek klienta (wpłacona kwota jest natychmiast widoczna na rachunku i