Promocja kredytu mieszkaniowego – weź kredyt i spełnij marzenia o swoim miejscu do życia.

Uczestnictwo w promocji: Promocja przeznaczona jest dla Klientów indywidualnych, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest złożenie, w okresie obowiązywania Promocji, wniosku o kredyt mieszkaniowy wraz z kompletem wymaganych dokumentów, a następnie zawarcie umowy o kredyt mieszkaniowy. Promocyjne oprocentowanie: przy wkładzie własnym co najmniej 30 % nakładów inwestycyjnych: WIBOR 3M + marża Banku 1,60 p.p. przy wkładzie własnym…

Kredyt EKO

Kredyt EKO! Kredyt udzielany klientom indywidualnym. Maksymalna kwota kredytu 120 000,00 zł Okres kredytowania do 5 lat Oprocentowanie: WIBOR 6M+marża Banku Prowizja: zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku. Kredyt przeznaczony na: zakup instalacji fotowoltaicznych; zakup źródła ciepła; zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej; pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji; przyłącze do sieci…