Kredyt mieszkaniowy – promocja cenowa

UWAGA!  w okresie od 21.05.2019r. do 31.07.2019r. (termin złożenia w Banku wniosku o kredyt) promocyjne warunki cenowe dla produktu „kredyt mieszkaniowy”. Oferta dla klientów indywidualnych. Warunki promocji: oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M (stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek) + marża Banku w wysokości 1,80 punktów procentowych. prowizja…

Kolejna promocja na kredyt gotówkowy!

PROMOCJA CENOWA DLA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH Z LINII  “Na coś więcej” TERAZ TYLKO! Oprocentowanie kredytu: WIBOR 12 M + marża Banku w wysokości 4,08 p.p., aktualnie 5,95% w stosunku rocznym. Prowizja przygotowawcza: 1% kwoty kredytu (min.50,00 zł).   Przykład reprezentatywny dla kredytu “Na coś więcej” 1. Kwota udzielonego kredytu 50.000,00 zł, 2. Całkowita kwota kredytu 50.000,00 zł(a) (prowizja i/lub…