Każdy marzy o mieszkaniu lub domu z ogródkiem. Kiedy potrzebujesz gotówki, by spełnić marzenia o własnych czterech kątach, skorzystaj z oferty kredytu mieszkaniowego.

Przeznaczenie kredytu:

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • budowę / rozbudowę / dokończenie budowy / domu jednorodzinnego
 • remont nieruchomości mieszkalnej,
 • zakup działki budowlanej,
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym
 • nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,
 • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Twoje korzyści:

 • długi okres kredytowania nawet do 30 lat
 • atrakcyjne warunki kredytowania
 • minimalna kwota kredytu już od 30 tys. zł
 • możliwość karencji w spłacie kredytu do 24 m-cy
 • elastyczne formy spłaty (raty stałe lub malejące)

Prowizja przygotowawcza 0,95 % kwoty udzielonego kredytu,

Oprocentowanie kredytu:

 1. przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 30% WIBOR 3M + marża banku 2,11 p.p.,  (aktualnie 2,32%)
 2. przy wkładzie własnym w inwestycję poniżej 30% ale nie niższym niż 20 % WIBOR 3M + marża banku 2,21 p.p. (aktualnie 2,42%),

Stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek.

Przykład reprezentatywny dla kredytu mieszkaniowego
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, wypłaconego jednorazowo przez Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie, wynosi 2,6059%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 160.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi 211.296,45 zł, okres obowiązywania umowy 299 miesięcy, oprocentowanie zmienne 2,42% w skali roku, wyliczone jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21%) i marży Banku w wysokości 2,21%. Całkowity koszt kredytu 51.296,45 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 0,95% kwoty kredytu tj. 1.520,00 zł, odsetki 48.411,95 zł, podatek od czynności cywilno – prawnych (PCC-1) – 19,00 zł), opłata za prowadzenie ROR – 1.345,50 zł. Spłata w 299 miesięcznych ratach malejących tj. stała rata kapitałowa i odsetki naliczane za każdy dzień wykorzystania kredytu od faktycznego zadłużenia z tytułu kredytu, począwszy od dnia wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego spłatę włącznie. Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjmuje się, że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.Kredyt wymaga zabezpieczenia w formie hipoteki w wysokości minimum 240.000,00 zł i dostarczenia przez Kredytobiorcę wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ustanowienia hipoteki – 200,00 zł, kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązań. Szczegóły związane z zabezpieczeniem i obliczeniem zdolności kredytowej można uzyskać w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie.
Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.
Kalkulacja została dokonana na dzień 01.12.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.